You are now visiting Danish Cultural Institute in Belgium  See where else we work Created with Sketch.
EN/DE/FR
14 · 09 · 2016

DA: Praktik forår 2018

DA: Praktik på Dansk Kulturinstitut i Bruxelles

 

Dansk Kulturinstitut i Bruxelles søger til foråret 2018 to praktikanter.

 

Praktikanterne kommer til at arbejde i et lille, dynamisk team, der arbejder med kulturudveksling mellem Danmark og Benelux (Belgien, Holland, Luxembourg) og det tysksprogede område (Tyskland, Østrig, Schweiz) i form af samarbejdsprojekter med kulturinstitutioner i Danmark og hele regionen.

 

Som praktikant på Instituttet vil du få god mulighed for at få solid erfaring med projektudvikling og -gennemførelse, kommunikation på alle niveauer for den kulturelle sektor og et grundigt indblik i international kulturudveksling.

Praktikanternes arbejde består i assistance i forbindelse med eventplanlægning og -afvikling, opdatering af alle medieplatforme, udformning af tekster, fundraising, research, pressearbejde, deltagelse i diverse møder og konferencer, koordinering af studieture samt diverse administrative og ad hoc-opgaver.

 

Praktikanter har en høj grad af ansvar, og deres input og egne initiativer er med til at udvikle Instituttets arbejde.

 

Vi forventer, at du er i gang med en lang videregående uddannelse på kandidatniveau inden for de humanistiske, samfundsvidenskabelige eller kreativt skabende fag, men vi opfordrer alle uanset specifik uddannelsesbaggrund til at søge.

 

Nødvendige kvalifikationer:

– gode formuleringsevner i skrift og tale på engelsk og dansk

– stor interesse for og gerne godt kendskab til dansk kulturliv og international kulturudveksling

– stor selvstændighed i arbejdet

– organisatorisk sans

 

Erfaring med at skrive kort og fængende til online medier, kreativt grafisk arbejde (InDesign), hjemmesideredigering (WordPress) eller beherskelse af fransk, tysk eller hollandsk vil blive værdsat, men er ikke nødvendigt.

 

Praktikstillingen forudsætter, at du er dansk statsborger og taler dansk på modersmålsniveau.

 

Praktikstillingen er ulønnet og løber over 5 måneder – i udgangspunktet fra primo februar 2018 til ultimo juni 2018. Vi tager gerne hensyn til individuelle studieordningskrav, og det er også muligt at fjernstudere et fag samtidig med praktikken. Praktikanter finder selv bolig, men Instituttet formidler gerne kontakt til kollegier og bofællesskaber for praktikanter.

 

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive til projektleder, Rosalia Fenger, på rf@danishculture.eu.

Ansøgningen, CV og evt. eksamensbevis skal være os i hænde senest 17. september 2017 og sendes til secretary@danishculture.eu.